Drodzy Mieszkańcy Mikołowa! Szanowni Wyborcy!

Według najnowszego rankingu pisma „Wspólnota” Mikołów zajmuje  szóste miejsce w zestawieniu najbogatszych miast powiatowych w Polsce. To dobra informacja. Zła wiadomość jest taka, że spadliśmy w tym rankingu o dwie pozycje. Jednym słowem, Mikołów ma ogromne możliwości, aby budować dobrobyt mieszkańców, ale  nie potrafi w pełni  wykorzystać tego potencjału. Chcemy to zmienić.

Nasza oferta programowa jest kompletna.  Zawiera działania bieżące oraz rozwiązania strategiczne, które przyniosą efekty w przyszłości. Realizując nasz program chcemy odejść od planowania kadencyjnego, którego mikołowskim symbolem stały się  pośpieszne i chaotyczne remonty ulic na kilka miesięcy przed wyborami. Jeżeli wygramy wybory Mikołów wejdzie na drogę zrównoważonego rozwoju.  Stworzymy dla naszej małej Ojczyzny silne fundamenty gospodarcze. Uczynimy ją miejscem atrakcyjnym do życia, pracy i wypoczynku.  Zbudujemy markę Mikołowa, jako miasta wielkich możliwości, ambitnych mieszkańców i odpowiedzialnych władz. Aby tak się stało, niezbędny jest jeden warunek: musimy działać razem i rozpocząć teraz!

„10 x tak dla rozwoju Mikołowa” nie jest wyborczym sloganem. To przemyślany, spójny i rozpisany na lata program, który pozwoli naszemu miastu nie tylko trwać, ale także zaplanować dobrą przyszłość.

10 x TAK dla rozwoju Mikołowa

1. Mikołowskie rodziny zostają w Mikołowie - mieszkania dla potrzebujących.

Jednym z najpoważniejszych problemów Mikołowa jest brak mieszkań dla słabo i średnio
zamożnych rodzin. To hamulec dla rozwoju miasta. W Mikołowie chętnie osiedlają się ludzie
bogaci, których stać na własny dom. Natomiast jest wiele mikołowskich, młodych rodzin,
które nie widząc dla siebie szans i perspektyw emigrują do większych miast, gdzie jest łatwiej
o pracę i tańsze mieszkanie. Władze Mikołowa zostawiły je same z tym problemem. W
czasach demokratycznej Polski, w naszym mieście zbudowano około 30 mieszkań
komunalnych! Statystycznie wypada jedno mieszkanie na rok. Odwrócimy ten trend.

 • Przystąpimy do rządowego projektu „mieszkanie plus”. Jesteśmy w stałym kontakcie z
  Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Wiemy, na jakich zasadach Mikołów przystąpi do
  programu „mieszkanie plus”. Wykorzystajmy tę szansę!
 • Uruchomimy gminny program budownictwa komunalnego. Lepiej wykorzystamy miejskie
  pustostany, do współpracy nad rozwiązaniem problemów lokalowych zaprosimy spółdzielnie
  mieszkaniowe.

2. Miasto bez barier - udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Około 12 proc. Polaków dotkniętych jest niepełnosprawnością. Dodając do tego osoby starsze i chore, kobiety w ciąży oraz ludzi z różnych powodów nie radzących sobie w życie, prawie 30 proc. mieszkańców naszego kraju wymaga wsparcia i pomocy. Te statystyki dotyczą także Mikołowa. Niestety, nasze miasto nie jest przyjazne osobom niepełnosprawnym. Symbolem stawianych im barier są budynki należące do Urzędu Miasta, łącznie z siedzibą główną magistratu, wydziałem promocji przy ul. Jana Pawła II czy Białym Domkiem.

 • Włączymy Mikołów do rządowego programu „Dostępność plus”. Program kierowany jest głównie do małych i średnich miast. Zakłada likwidację, m.in. barier architektonicznych, komunikacyjnych, informatycznych. W ramach „Dostępności plus” w całym kraju powstanie tysiąc inwestycji ułatwiających życie osobom wymagającym pomocy. Dopilnujemy, aby Mikołów znalazł się wśród miast, gdzie zostaną one zrealizowane. Rząd daje środki i możliwości, my wiemy, jak po nie sięgnąć. Niezależnie od udziału w rządowym programie planujemy zrealizować szereg własnych pomysłów służących poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych i wymagających wsparcia.
 • Pomożemy mikołowskim klubom sportowym w tworzeniu sekcji dla osób niepełnosprawnych.
 • Na terenie miasta stworzymy miejsca dla matek, gdzie będą mogły nakarmić albo przewinąć dziecko.
 • Przeszkolimy przynajmniej jednego pracownika magistratu w zakresie języka migowego, aby osoby niedosłyszące nie miały problemów w załatwianiu urzędowych spraw.
 • Wprowadzimy w Mikołowie obowiązek stosowania standardów projektowania, tak aby wszystkie nowe inwestycje w Mikołowie uwzględniały potrzeby zarówno 8-latka jak i 80-latka. Będzie to miasto przyjazne dla wszystkich.
 • Kostka brukowa (fazowana) utrudniająca życie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, rowerzystom i rodzicom z dziećmi w wózkach zostanie wyeliminowana z użycia na terenie miasta.

3. Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Mieszkańcy nie mogą – jak teraz – bać się wieczornych spacerów po ulicach Mikołowa. Niedopuszczalne jest pijaństwo, chuligaństwo i akty wandalizmu. Zwłaszcza w miesiącach letnich śródmieście Mikołowa staje się jedną wielką restauracją „pod chmurką” ze wszelkimi tego konsekwencjami, jak zaczepki wobec przechodniów, wyłudzanie pieniędzy, nieobyczajne zachowanie. Sprawy bezpieczeństwa traktujemy kompleksowo.

 

 • Z budżetu miasta sfinansujemy dodatkowe policyjne patrole w śródmieściu.
 • Straż Miejska będzie aktywniej dbać o porządek i spokój.
 • Zablokujemy przydzielanie nowych koncesji na sprzedaż alkoholu.
 • Będziemy zabiegać o wyeliminowanie tirów z ruchu na mikołowskim odcinku drogi nr 44 (od Auchan do Paniów)
 • Skrzyżowanie dróg 44 i 928 zostanie zbudowane zgodnie z wolą mieszkańców Gniotka.
 • Zwrócimy baczniejszą uwagę na problemy występowania na terenie Mikołowa barszczu Sosnowskiego.
 • Sfinansujemy kursy specjalistyczne (np. prawo jazdy kat. C, kursy pierwszej pomocy, podstaw księgowości dla skarbników) dla strażaków ochotników rekomendowanych przez zarządy OSP.

4.Inwestujemy w dzieci i młodzież – edukacja

W Mikołowie przybywa mieszkańców, ale nie idzie za tym rozwój infrastruktury edukacyjnej. Dotychczas zamykano w naszym mieście szkoły. My odwrócimy ten trend.

 • Ponownie uruchomimy szkołę w Śmiłowicach.
 • W dzielnicach, gdzie będzie taka potrzeba wybudujemy lub rozbudujemy przedszkole i żłobek.
 • Rozbudujemy Zespół Przedszkolno-Szkolny w Paniowach.
 • W konsultacjach z rodzicami oraz radami dzielnic i sołectw, zaplanujemy rozwój szkolnictwa w całym mieście.
 • Wesprzemy merytorycznie placówki oświatowe, aby lepiej radziły sobie z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków zewnętrznych.
 • Unowocześnimy szkolną bazę sportową i rekreacyjną.
 • W porozumieniu ze starostwem  powiatowym wzbogacimy ofertę szkół wszystkich szczebli o praktyczną edukację biznesową warsztaty, seminaria, spotkania z przedsiębiorcami i managerami – ludźmi, którzy posiadają praktyczną wiedzę o biznesie i finansach). Uczmy młodych samodzielności i przedsiębiorczości!
 • Będziemy zabiegać, aby w Mikołowie powstała przynajmniej jedna filia państwowej szkoły wyższej. Nadanie statusu miasta akademickiego podniesie nie tylko prestiż miasta, ale będzie też atrakcyjną ofertą edukacyjną dla absolwentów naszych szkół średnich.

5. Nikt nie będzie sam – sprawy społeczne i seniorzy.

Obowiązkiem każdego samorządu w zakresie polityki społecznej jest stworzenie równych szans dla wszystkich mieszkańców oraz wspieranie najsłabszych i seniorów. Tej dewizy  będziemy się trzymać.

 • Przy współpracy z  instytucją analityczną (szkoła wyższa, ośrodek badawczy) przeprowadzimy diagnozę społeczną Mikołowa. Chcemy dokładnie wiedzieć, kto i jakiego wsparcia potrzebuje? Na tej podstawie uruchomimy kierunkowe, wyspecjalizowane i skuteczne programy nie tylko  pomocy, ale także aktywizacji społecznej.
 • W budynku po dawnym żłobku przy ul. Konstytucji 3 Maja, uruchomimy Dzienny Dom Aktywnego Seniora. Stworzymy miejsce, w którym osoby starsze będą mogły nie tylko spędzać czas i realizować swoje pasje, ale także szukać pomocy w życiowych sprawach (zdrowie, finanse, porady prawne).
 • Wiele spraw związanych z pomocą społeczną chcemy oddać w ręce organizacji pozarządowych. Przygotujemy dla nich program profesjonalnej współpracy opartej także na projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 • Wdrożymy system pomocy osobom samotnym, starszym i schorowanym, świadczonej w miejscu zamieszkania.
 • Uniezależnimy mikołowską  Radę Seniorów od władz miasta. Wśród osób kierujących Radą nie będzie radnych ani osób zawodowo związanych z magistratem albo podległymi jednostkami.
 • Wzmocnimy rolę „sołtysówek” nadając im status lokalnych świetlic społecznych.
 • Na szerszą niż obecnie skalę stosowane będą konsultacje społeczne z mieszkańcami.

6. Pieniądze zostają w mieście - przedsiębiorczość

Planując przyszłość Mikołowa należy dobrze zdiagnozować jego gospodarcze mocne i słabe strony. Musimy zdawać sobie sprawę, że podobnie jak wszystkie kilkudziesięciotysięczne miasta znajdujemy się w swego rodzaju rozwojowej pułapce. Rynek usług szuka szerszych możliwości zbytu a przemysł atrakcyjniejszych ofert lokalizacyjnych. Zdając sobie sprawę z tych zagrożeń musimy stworzyć mocne fundamenty dla rozwoju mikołowskiej gospodarki opierając się na zewnętrznych inwestorach oraz lokalnych przedsiębiorcach.

 • Z udziałem wszystkich zainteresowanych stron powołamy okrągły stół do wyjaśnienia i rozwiązania konfliktu między mieszkańcami a przedsiębiorcami na Nowym Świecie.
 • Powołamy Radę Gospodarczą przy burmistrzu Mikołowa. Chcemy zaprosić  przedsiębiorców do współpracy przy planowaniu tempa oraz kierunku rozwoju naszego miasta.
 • Poprzez korzystne warunki inwestycyjne zahamujemy ucieczkę przedsiębiorców z Mikołowa do żorsko-jastrzębskiej specjalnej strefy ekonomicznej.
 • Stworzymy mikołowski inkubator przedsiębiorczości, gdzie ze wsparciem miasta będą mogły się rozwijać start-upy.
 • Ogłosimy doroczny konkurs na mikołowski biznes plan. Nagrodę 10 tys. zł zdobędzie przedsiębiorca, który swój pomysł zrealizuje w naszym mieście.
 • Wykorzystamy możliwości, jakie daje Partnerstwo Publiczno-Prywatne oparte na przejrzystych zasadach. Jest to powszechna, choć niestosowana w Mikołowie formuła współpracy samorządu z przedsiębiorcami. Dzięki PPP zagospodarujemy teren po wyburzonej komendzie policji w Rynku.
 • Wprowadzimy ulgi i zwolnienia podatkowe dla  przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
 • Przywrócimy Zakładowi Usług Komunalnych status spółki prawa handlowego. Pozwoli to na realizowanie przez ZUK zadań porządkowo-remontowych, które miasto zleca obecnie zewnętrznym firmom.
 • Podejmiemy rozmowy z Tauron Dystrybucja na temat usprawnienia przesyłu energii dla Mikołowa. Zapobiegnie to częstym w naszym mieście przerwom w dostawie prądu.

7. Miasto dla ludzi.

Dzielnice, osiedla i sołectwa tworzą MIKOŁÓW. Infrastruktura miejska ma ułatwiać codzienne życie mikołowian i gości.

 • Wzmocnimy udział mieszkańców w sprawowaniu władzy i zwiększymy ich zaufanie do instytucji publicznych.  Chcemy wprowadzić uczciwe i przejrzyste reguły funkcjonowania mikołowskiego samorządu.
 • Dobór kadr do pracy w magistracie i podległych instytucjach oprzemy wyłącznie na kryterium kwalifikacji i kompetencji.
 • W sprawach kluczowych dla miasta będziemy szukali porozumienia ponad politycznymi podziałami.
 • Jeżeli mieszkańcy tego zechcą, utworzymy kolejne dzielnice. Rady Dzielnic stanowić będą organy pomocnicze dla samorządu gminnego.
 • Wzmocnimy rolę sołectw, m.in. poprzez bardziej racjonalne wydatkowanie funduszu sołeckiego. Nie likwidując środków sołeckich przeprowadzimy szerokie konsultacje w sprawie wyodrębnienia z budżetu gminy również Funduszu Sołeckiego, dającego prawo do uzyskania dotacji z budżetu państwa.
 • Wprowadzimy  jawne głosowania podczas posiedzeń Rady Miasta. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jak głosują ich radni.
 • Wzmocnimy udział mieszkańców w decydowaniu o wydatkach miasta. Docelowo chcemy przeznaczyć na budżet obywatelski 2 mln zł rocznie, upraszczając jednocześnie zasady składania wniosków.
 • Spopularyzujemy ideę inicjatywy lokalnej, drugiego – obok budżetu obywatelskiego – narzędzia pozwalającego mieszkańcom decydować o wydatkach miasta. Na inicjatywy lokalne zgłaszane przez mieszkańców przeznaczymy więcej środków.
 • Uporządkujemy proces tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Inicjowane przez urząd zmiany granic i przeznaczenia działek muszą akceptować mieszkańcy.
 • Usprawnimy  funkcjonowanie miejskich spółek i zakładów. Zakład Inżynierii Miejskiej opracuje plan budowy farmy fotowoltaicznej. Jeżeli taka inwestycja okaże się opłacalna, ZIM zmniejszy własne koszty zużycia energii, co może przełożyć się na obniżenie ceny wody.
 • Rozwiążemy problem dostępności toalet na terenie całego miasta. Toaleta w centrum musi spełniać standardy XXI wieku.
 • W trosce o urbanistyczny i estetyczny ład, wprowadzimy wysokie standardy architektoniczne do przestrzeni publicznej w mieście, w tym tzw. uchwałę krajobrazową.
 • Dla wygody Mikołowian i gości będziemy rozbudowywać parkingi i miejsca postojowe.
 • Postaramy się o punkty ładowania samochodów elektrycznych.
 • Uporządkujemy Mikołów również w Internecie. Ograniczymy ilość urzędowych kont na portalach społecznościowych, tak aby urzędnicy mogli efektywniej pracować na rzecz mieszkańców naszego miasta.
 • Nakłady inwestycyjne, jakie starostwo ponosi na rzecz gmin powiatu, muszą być proporcjonalne i zależne od wielkości. Mikołów nie może tracić z tego powodu, że jest największy.
 • Zadbamy o nasze interesy w Metropolii. Nie pozwolimy – jak to się niedawno stało –  abyśmy byli pomijani przy planowaniu wspólnych tras dojazdowych na lotnisko Pyrzowice.
 • Wzmocnimy partnerskie relacje z Katowicami, zwłaszcza jeżeli chodzi o wspólne projekty gospodarcze.
 • Nawiążemy współpracę z Jastrzębiem-Zdrój, które pilotuje w ministerstwie Infrastruktury projekt wznowienia połączeń kolejowych między tym miastem a Katowicami. Linia ma prowadzić przez Mikołów, co spowoduje wzrost liczby połączeń ze stolicą regionu.

8. Dla zdrowia mieszkańców – sport i rekreacja

Mikołów nie jest miastem, gdzie władze muszą dopłacać do sportu wyczynowego na wysokich szczeblach ligowych. Zadania naszego samorządu w tej dziedzinie sprowadzają się do podniesienia standardów oferty rekreacyjnej i sprawiedliwego podziału dotacji między miejskie kluby sportowego.

 • Doprowadzimy do rozwiązaniu konfliktu o władzę w AKS Mikołów. Klub finansowany jest z miejskich pieniędzy. Miasto musi mieć pewność, że pieniądze mieszkańców są wydatkowane zgodnie z prawem.
 • Zmienimy zasady wsparcia dla klubów. Wysokość dotacji uzależnimy od procentowego udziału w rozgrywkach zawodników z Mikołowa. Mieszkańcy naszego miasta nie będą finansować karier sportowców z Rudy Śląskiej, Tychów czy Katowic.
 • Miasto pomoże mikołowskim klubom w pozyskiwaniu zewnętrznych sponsorów.
 • Miejski basen nie może przynosić wstydu miastu. Opracujemy biznesplan, który pozwoli nadać obiektowi nowoczesne standardy i ograniczyć do minimum miejskie dotacje na jego utrzymanie.
 • Uruchomimy miejski program „nasze podwórko”.  Docelowo w każdej dzielnicy i sołectwie powstanie plac zabaw dla dzieci z infrastrukturą służącą integracji wszystkich pokoleń (ławki, stoliki do gry w szachy).
 • Opracujemy program rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie Mikołowa ( bezpieczne drogi dla rowerów, pasy rowerowe), nowoczesne stojaki rowerowe pojawią się przed wszystkimi instytucjami miejskimi, wprowadzimy obowiązek stosowania standardów rowerowych w miejskich inwestycjach.

9. Miasto ważnych wydarzeń – kultura i promocja.

We współczesnym, konkurencyjnym świecie, identyfikacja wizerunkowa i marka mają kluczowe znaczenie także dla rozwoju samorządów. Niestety, Mikołów nie wykorzystuje w pełni swojego promocyjnego potencjału. Chcemy przywrócić Mikołowowi markę, splendor i szacunek.

 • Dzięki koronacji obrazu Matki Bożej Śnieżnej Mikołów znalazł się na ważnym i dochodowym szlaku turystyki religijnej i pielgrzymkowej. Wykorzystamy tę szanse i skoordynujemy działania promocyjne we współpracy z proboszczem Bazyliki św. Wojciecha.
 • Zmienimy zasady organizacji Dni Mikołowa. Wyprowadzimy imprezę z centrum miasta na tereny rekreacyjne. Zmienimy także formułę. Oprócz występów gwiazd, Dni musza stać się przeglądem miejskiej aktywności kulturalnej, sportowej i społecznej. W ramach imprezy zorganizujemy regionalny festiwal wolontariatu i dobroczynności.
 • Inne oblicze zyskają Mikołowskie Dni Muzyki. Organizacja tej imprezy wymaga sporych dotacji z budżetu miasta przy niewspółmiernie małych efektach promocyjnych. Rozszerzymy ofertę o inne, bardziej przystępne i popularne gatunki muzyki (opera, operetka, rockowe standardy w klasycznym wykonaniu).
 • Zmienimy hasło promocyjne Mikołowa. „Ogród życia” jest sformułowaniem nietrafionym, utożsamiającym Mikołów tylko ze Śląskim Ogrodem Botanicznym, co – przy całym uznaniu dla ŚOB – zawęża i ogranicza postrzeganie naszego miasta.
 • Z wykorzystaniem środków zewnętrznych zbudujemy w Mikołowie Ośrodek Kultury z prawdziwego zdarzenia, otwarty dla amatorów, organizacji pozarządowych, zespołów muzycznych, niezależnych animatorów i grup nieformalnych.
 • Rozbudujemy ofertę spędzania wakacji w mieście  o wakacyjne spektakle teatralne dla dzieci.
 • Zmienimy  model wydawania środków na działania kulturalne i promocyjne, tak aby organizowane u nas imprezy przyciągały do Mikołowa także turystów (festiwale wielodniowe, imprezy regionalne i ogólnopolskie, zloty i spotkania grup artystycznych, hobbystycznych itp.).

10. Czyste powietrze

Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Środowiska oraz instytucjami partnerskimi (NFOŚ, WFOŚ, BOŚ Bank) w sprawie realizacji w naszym mieście programu „Czyste powietrze”, który pozwoli zredukować niską emisję oraz smog.

Mamy ofertę dla budynków, także jednorodzinnych,  wymiany bądź instalacji pieców c.o., zakupu nowoczesnej stolarki okiennej i drzwi oraz docieplenia.

Program obejmuje również instalację pomp ciepła, wewnętrznego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalację kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. To program na miarę XXI wieku!

Korzystny system dofinansowań i tanich kredytów ekologicznych uczyni ofertę dostępną i realną!